Qüestionari per mesurar el nivell de Desgast professional i "engagement" a la professió

(Font: Maslach Burnout Inventory MBI-GS (General Survey) la versió espanyola adaptada per Salanova, Schaufeli, Llorens, Grau i Peiró, 2000)